SUBSIDIE
De stad Antwerpen subsidieerde de sterilisatie / castratie van huispoezen onder de slogan:

"EEN ONVRUCHTBARE HUISKAT
ZONDER FINANCIËLE KATER!"


Dat tijdperk is verleden tijd. De gemeenteraad keurde op 27 mei 2013 de voortzetting van het subsidieproject voor het onvruchtbaar maken van huiskatten tot en met 31 december 2018 goed. Het project wordt niet verlengd.
Bent u inwoner van een Antwerps district en moet de kat nog steriel gemaakt worden?
Haast u nog vóór 1 januari 2019 naar de dierenarts!

We horen steeds opnieuw dezelfde verhalen:

  • “Sterilisatie – castratie is onnatuurlijk“
  • “Een nest kittens is leuk voor de kinderen“
  • “We hebben al voldoende kandidaten voor de kittens“

De antwoorden hierop zijn nochtans eenvoudig en realistisch:

  • Is het natuurlijk dat er duizenden poezen moeten ingeslapen worden?
  • Vinden de kinderen het leuk als de schattige kittens na 12 weken weg moeten? Pedagogisch is het beter kinderen de realiteit te vertellen, ze eventueel mee te nemen naar een asiel.
  • Een poes is 64 dagen drachtig, kittens mogen weg na 12 weken. Na die tijd haken de kandidaat-adoptanten meestal af. Ze hebben al een poes, ze vertrekken met vakantie enz.

Leken zijn er zich misschien niet bewust van, of nemen het niet ter harte dat de mensen van de dierenbescherming onder enorme druk staan: dieren ziek zien worden van stress en het soms opgeven door overbevolking, het weegt psychisch zwaar.

Zeer belangrijk is dat niet-steriele poezen het risico lopen besmet te worden met het FIV-virus (kattenaids) of het FeLV-virus (kattenleucose). Sterilisatie / castratie biedt niets dan voordelen zie artikel sterilisatie

In een zeer succesvolle poging om nog meer dierenleed te voorkomen, besloot schepen van dierenwelzijn Luc Bungeneers, in samenspraak met de Adviesraad voor dierenwelzijn, vanaf 1 mei 2009 een subsidie te verlenen aan de Antwerpse gezinnen die hun huispoezen lieten steriliseren / castreren. Er kon een tussenkomst aangevraagd worden van 30 Eur voor een kattin en 10 Eur voor een kater.
Schepen voor dierenwelzijn, mevrouw Nabilla Ait Daout zette dit initiatief voort. Helaas komt er per 1 januari 2019 een eind aan.

Naar boven