Databank gevonden - verloren en te adopteren dieren provincie Antwerpen
Erkenningsnummer Ministerie HK30101355
Contact informatie

U kan CAD contacteren via :

  • E-mailadres, telefoon en aangifteformulier zie "Contact"

  • U VERTREKT MET VAKANTIE? CONTROLEER UW TUINHUIS, BERGING ENZ OF ER GEEN POES OPGESLOTEN ZIT

    VERGEET DE DIEREN NIET TIJDENS DE ZOMER.

    Plaats schalen water voor de vogels en ververs ze regelmatig. Egels hebben het eveneens moeilijk. Voor hen plaatst u bestniet te hoge, zware (bv stenen) recipïenten die ze niet kunnen omstoten. In 2016 werden er veel ziek / stierven bij gebrek aan drinken. Egels zijn een zegen in uw tuin, ze eten kevers, regenwormen, spinnen, slakken, duizendpoten, rupsen, muizen. Ook in de stad zoeken ze 's avonds en 's nachts eten en drinken. Een potje water aan uw deur kan hen redden. Geef geen melk, dat kan dodelijk zijn. Merkt u dat o.a. weidedieren geen water ter beschikking hebben, verwittig de politie
MELDING VAN VERLOREN / GEVONDEN DIER !!!

ENKEL DE AANGIFTEN ZOALS AANGEDUID BIJ "Contact" WORDEN BEHANDELD. DIT OM DE GEGEVENS CORRECT TE KUNNEN VERWERKEN, OP TE VOLGEN EN TIJDVERLIES TE VERMIJDEN

Meld onmiddellijk het verlies van uw dier. Hoe sneller U reageert hoe sneller het kan opgespoord worden en minder ver uit de richting dwaalt, waarbij vooral katten snel verwilderen

Hou er rekening mee dat dieren 15 dagen na het vinden mogen geadopteerd worden

Voor de gezonde zwerfkatten die we steriliseren en niet naar hun oorspronkelijke omgeving terug kunnen zoeken we opvang in een stal, schuur of dergelijke. We zoeken plaatsen waar ze in ruil voor een potje eten voor muizen- en rattenvrije ruimten zorgen.

Vrijwilligersvereniging
We geven een gratis service, de werking kost echter handenvol geld. Enkel door de hulp van onze leden is het mogelijk onze activiteiten te blijven uitoefenen waarbij alle financiële middelen rechtstreeks voor de dieren aangewend worden. Als U onze inzet waardeert, dan kunt U ons helpen door lidmaatschap en voeding. De werking van CAD is in handen van vrijwilligers die zich, naargelang hun mogelijkheden, in meer of mindere mate inzetten.
Antwerpen subsidieert sterilisatie - castratie
Stad Antwerpen subsidieert sterilisatie huispoezen
onder de slogan:

"EEN ONVRUCHTBARE HUISKAT
ZONDER FINANCIËLE KATER!"

Naar boven