Streefdoel
Databank verloren en gevonden huisdieren

De vereniging werd officieel opgericht in 1982 met als doel zoveel mogelijk huisdieren met hun baasjes te herenigen. Hiertoe worden alle gegevens van gevonden en verloren dieren opgeslagen in een naar de behoeften op maat gemaakte databank.
De dierenasielen, welke dit even belangrijk vinden, werken met ons samen. Ook dankzij de medewerking van vele politiecommissariaten worden jaarlijks honderden dieren herenigd met hun eigenaar.
In 2002 zijn we gestart met de website, niet vermoedend welke impact het zou hebben.
Een uitstekend medium om het doel te realiseren en door middel van de foto's exactere vergelijkingen te kunnen maken. Aanvankelijk kwamen de meeste meldingen uit het Antwerpse. Stilaan kreeg de website meer en meer bekendheid en komen er meldingen van overal. Het gevolg is dat het veel arbeidsintensiever werd voor 1 vrijwilliger op administratief vlak.
Alle meldingen dienen niet enkel op de website geplaatst te worden doch ook in de databank. Daarbij komen de ontelbare telefoonoproepen, mails en andere taken

Raad voor Dierenwelzijn

Sinds de verkiezingen van oktober 2006 heeft Antwerpen een schepen voor dierenwelzijn, de heer Luc Bungeneers. Een beleidskader voor dierenwelzijn maakt deel uit van het Antwerpse bestuursakkoord. De gedrevenheid van de schepen voor het welzijn van de dieren is van grote waarde in onze stad. Onder zijn impuls werd de Antwerpse Raad voor Dierenwelzijn, kortweg ADA, opgericht. Hiervan is CAD lid. In de huidige legislatuur kwam de bevoegheid dierenwelzijn bij schepen Nabilla Ait Daoud

De doelstelling van de raad is:
 • op eigen initiatief advies uitbrengen en voorstellen formuleren over alle zaken op het stedelijk niveau die dierenwelzijn aanbelangen;
 • op vraag van het college, de gemeenteraad en stedelijke diensten adviezen verstrekken;
 • medewerking verlenen aan het stadsbestuur in verband met sensibiliserings- en voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot dierenwelzijn;
 • onderling overleg en samenwerking bevorderen tussen de belanghebbende actoren

Binnen de raad werden verschillende werkgroepen werden opgericht. Enkele van de realisaties:

 • Een verbod op kermisattracties met dieren.
 • Een charter voor dierenasielen.
 • Toezicht en aanbevelingen bij het ritueel slachten.
 • Subsidie voor het steriel maken van zwerfkatten.
 • Subsidie vanwege het stadsbestuur om het steriliseren / castreren van huispoezen aan te moedigen.
 • OfficiĆ«le en uniforme slaap-voederhokken voor de zwerfkatten.
 • Verbod op het vangen en doden van duiven en het zoeken naar andere oplossingen
Naar boven