Steun ons

Laat U niet bedotten door leurders. C.A.D. noch andere ernstige dierenorganisaties doen geen straatverkopen! Meestal gaat het om frauduleuse praktijken. KOOP NOOIT AAN DE DEUR! Wilt U steunen doe dit dan rechtstreeks bij de vereniging.

Lidmaatschap en steun

Daar wij op vrijwillige basis werken worden alle middelen rechtstreeks aangewend om de dieren te helpen: dure operaties, voeding enz.

Voor lidmaatschap en steun aan de vereniging:
C.A.D. Bankrekening IBAN BE17 0682 0290 4021 - BIC GKCCBEBB
Gewoon lid  Eur 15,00
Erelid           Eur 25,00

Naar boven